Top Navigation Version

Transport på vei

Lager

Sammen med Nortemp, en av Norges største innen transport av frysevarer, tilbyr vi et landsdekkende transportnett. Vi skreddersyr distribusjonsløsninger, spotbaserte transporter, samt håndterer takecargo for våre kunder. Alt for at du skal ha en rasjonell og effektiv vareflyt.

Automatikk og fleksibilitet

Vi benytter semihengere som er tilpasset jernbanevogner og gjør det mulig å transportere frysevarer på bane på en effektiv måte. Totalt tilbyr vi jernbanetransport til over 22 godsterminaler i Norge og Sverige, samt til store deler av Europa.

Kjappe fakta

Areal:

January 6, 2017

Bryne:

Balfin Gorup

Sandnes:

Milano

Subscribe to our newsletter now.

Get our news and latest project, first.
In your mailbox. Monthly.

No spam, ever.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form